Small spaces

Home » Portfolio » Small spaces

Do you need to improve your office with a relax zone which will be a space for new ideas? Do you spend hours and hours at work? Try to assign a place where you can find a bit of calm and where you can relax. Jizera Mountains affect all our senses.

Potřebujete vaši kancelář vylepšit o klidovou zónu, kde bude prostor pro nové myšlenky? Trávíte v práci hodiny, hodiny a hodiny? Zkuste si vyhradit místo, kde bude trochu klidu, kde si můžete odpočinout. Ty Jizerky na nás působí všemi smysly.

 

 

Chill out zone. At the event packed full of information you need to relax a bit. We have created a place where you can sit down, drink a coffee, think. How will look like your next event? Is it gonna be creative and innovative?

Chill out zóna. Na nabitém eventu, plného informací si potřebujete trochu odpočinout. Vytvořili jsme místo, kde lze sedět, vypít kafe, přemýšlet. Jak bude vypadat Váš další event, bude kreativní, inovativní?