Hewlett Packart Enterprise

Home » Portfolio » Hewlett Packart Enterprise

Hewlett Packard, our important cient, has divided into two companies by the end of last year. It was important to let the world know about this major change. Direct mailing and banners were explaining the simple fact that Hewlett Packard Enterprise company is coming with new visual style and many advantages to general public and its business partners. We have designed the on-line banners and gifts which “change its face” after unwrapping.  

Na konci minulého roku se Hewlett Packard, náš velký klient, rozdělil na 2 společnosti. Tuto změnu bylo potřeba sdělit jak široké společnosti, tak partnerům HP. Pomocí direct mailů a bannerů společnost HP vysvětlila prostý fakt, že nová společnost Hewlett Packard Enterprise přichází nejen s novým vizuálním stylem, ale i se spoustou výhod. Navrhli jsme online bannery a dárky, které po rozbalení „změní tvář“.