Tomáš Votoček

Home » About » Nás tým » Tomáš Votoček

“Always when I think that I figured out all aspects of a project, Tomáš comes along with a new aspect. It fascinates me how he creates a great discussion about each project we do and shifts it to a much higher level with his arguments.”

“Vždycky, když si myslím, že je něco jasné, přijde Tom s nějakým novým pohledem na věc. Fascinuje mě, jak dokáže o každém projektu rozpoutat diskusi a dovézt ho tak na mnohem vyšší úroveň.”