Creative Breakfast with American interns

Home » BLOG » Creative Breakfast with American interns

Creative Breakfast with American interns was really awesome. We listened story from an environment of American universities in Texas, Kansas and New York state. It fascinates us with confidence and a smile which lead students to talk about their school, city and work. It was great inspiration. Thank you!

Kreativní snídaně s americkými stážistkami měla opravdu šťávu. Nahlídli jsme do prostředí amerických universit v Texasu, Kansasu a New York state. Fascinuje nás s jakým sebevědomím a úsměvem dovedou studenti mluvit o svojí škole, městě a práci. Nakopli jsme tak společně dněsní den novou inspirací. Děkujeme!

#bprcreative #kreativnisnidane #creativebreakfast #interns