BPR Creative brainstorming

Home » BLOG » BPR Creative brainstorming
Tvoříme nové webové stránky BPR Sychrov.. Zde je ukázka našeho první a zároveň velmi produktivního společného brainstrormingu. Těšte se!
 
We are creating our new website BPR Sychrov.. This is the first very productive brainstorming. Look forward!